სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 12 აპრილს  №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე  შედგება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის  „სასურსათო ტექნოლოგიის “  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ სოფიო გაჩეჩილაძის   სადისერტაციო ნაშრომის  „მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების უგლუტენო პურფუნთუშეული ნაწარმის ტექნოლოგიების დამუშავება“ საჯარო დაცვა.