ბრუნეის მთავრობის სტიპენდიები

2018-2019 წლისთვის ბრუნეის მთვრობამ გამოყო სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა აკადემიურ პროგრამაზე. სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართში. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 20 თებერვალი.