სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობამ გამოაცხადა მიღება ეროვნულ სასტიპენდიო პროგრამებზე, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო სტუდენტების, უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალისა და ხელოვანების მობილობას სლოვაკეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კვლევით ცენტრებში 2018/2019 აკადემიური წლისათვის.

2018/2019 აკადემიური წლისათვის პროგრამაზე განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 აპრილი.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამისა და სააპლიკაციო პროცედურების შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://www.scholarships.sk/en/