სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული

2018 წლის 11-14 აპრილს, აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და ქართული ენის მიმართულებასთან არსებული სტუდენტთა საენათმეცნიერო წრის ორგანიზებით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საქართველოს სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული. იხილეთ კვირეულის პროგრამა.