ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნები

2018 წლის 21 მარტს გაიმართა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი წევრის არჩევნები. იხილეთ თანდართული ფაილი