სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 31 მაისს №1114 აუდიტორიაში გაიმართება პედაგოგიური ფაკულტეტის სდოქტორანტ შორენა ტყემალაძის სადისერტაციო ნაშრომის „მასწავლებლის პედაგოგიური გამოცდილებისა და პრაქტიკის ანალიზი ბუნებისმეტყელების სწავლებაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველ საფეხურზე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით“  საჯარო დაცვა.

fShare
0