დასაქმების ფორუმი და მასტერკლასი დასაქმებისათვის

აწსუ-ს კარიერული განვითარების სერვისის ინიციატივით სს "კრედო ბანკი"-ს
წარმომადგენლებმა და HR დეპარტამენტმა 2018 წლის 30 მაისს განახორციელეს აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულთათვის დასაქმების ფორუმი და მასტერკლასი თემაზე: „როგორ მოვახდინოთ ეფექტური შთაბეჭდილება დამსაქმებელზე?“.
შეხვედრის ბოლოს სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა გამოეხმაურენ სს "კრედო ბანკის" ვაკანსიებს.