სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

ლოგო2018 წლის 12 ივლისს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის მაგდანა კვაბზირიძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „იმერეთის კლიმატი გლობალური დათბობის ფონზე და მისი ზეგავლენა ეკონომიკასა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.