შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტები

ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ