შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტები

ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

fShare
1

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.