დოქტორანტ ვარლამ მინდელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 6 ივლისს 15 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის   „სასურსათო ტექნოლოგია“  სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ვარლამ მინდელის  სადისერტაციო ნაშრომის  „იმერეთში კულტივირებული ფერადი ყურძნის ნედლეულიდან სპეციალური ღვინის წარმოების ტექნოლოგია“ საჯარო დაცვა.