2021 წლის 21 ოქტომბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის უფლებათა ცენტრში გაიმართა ტრენინგი, თემაზე:
ბავშვის უფლებათა კონვენცია, კოდექსი, განათლების უფლება.

2021 წლის 20 ოქტომბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის უფლებათა ცენტრში გაიმართა ტრენინგი, თემაზე:

პედაგოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 21 სექტემბერს ონლაინ გამართავს საინფორმაციო შეხვედრას საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.

2021 წლის 19 ოქტომბერს, აკაკი წერეტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის უფლებათა ცენტრში გაიმართა ტრენინგი, თემაზე:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტი წერს სამოტივაციო წერილს.