ბავშვის უფლებათა ცენტრის საქმიანობის გაცნობა პარტნიორი უნივერისტეტებისათვის

2021 წლის 6-7 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე დაარსებული ბავშვის უფლებათა ცენტრის საქმიანობის პრეზენტაცია შედგა პარტნიორი უნივერსიტეტებისათვის. შეხვედრის მიზანი იყო საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტებისათვის ცენტრის შექმნისა და მისი ახლანდელი და სამომავლო საქმაინობის გაცნობა. პრეზენტაციის თემატიკა მოიცავდა ბავშის უფლებათა ცენტრის საქმიანობის ზოგად მიმოხილვას, ლოგოს და ვებ-გვერდის პრეზენტაციას, ტრენინგ-მოდულების და ბროშურის - ბავშის უფლებები პრეზენტაციას. ღონისძიებას ესწრებოდნენ წარმომადგენლები ბათუმის, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, თელავის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ზუგდიდის, შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტიდან, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტიდან და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. შეხვედრის დასრულებისას პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა მზაობა გამოთქვეს მომავალი თანამშრომლობისა და საინტერესო იდეები შემოგვთავაზეს ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში.