გამოსაშვები საღამო

2018 წლის 14 ივნისს გაიმართა პედაგოგიური ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „დაწყებითი განათლება“ 2017-2018 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა გაცილების საზეიმო ღონისძიება.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.