2018 წლის 9-10 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა პედაგოგიური ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები” მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფოო უნივერსიტეტის 85 წლის იუბილისადმი.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.