ა/წ 4-5 თებერვალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა „იუნისეფის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი „ ბავშვთა უფლებების ჩართვა კურიკულუმებში“, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ტრენინგი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა პირველად. ტრენინგს უძღვებოდა დოქტორი ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთ ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში. ტრენინგ-სემინარის მიმდინარეობისას განხილული იქნა ბავშვთა უფლებები კონვენციის შექმნის ისტორია, ევოლუცია, შინაარსი, ზოგადი პრინციპები და მახასიათებლები. ასევე, ბავშვთა უფლებების სისაბუსის სწავლების მეთოდოლოგია.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე, აკრედიტაციის გასავლელად მზადდება ორი პროგრამა: სამაგისტრო - განათლების მეცნიერებები და მართვა, საბაკლავრო -ადრეული/სკოლამდელი, განათლება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ქუთაისი) გამოცხადდა მიღება მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაწყებითი განათლება პროგრამის არჩევა შეუძლია: აბითურიენტებს,

აკ.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის და უწყვეტი განათლების ცენტრის ინიციტივა-საგანმანათლებლო პროექტი-„ მასწავლებლთა კლუბი უნივერსიტეტში“.
პროექტის ხელმძღვენელები:
ასოც. პროფ.- ნატო ქობულაძე
აკად. დოქტორი- შორენა ტყემალაძე
კლუბის მიზანია:
• სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობა ინტეგრირებული 300 კრედიტიანი პროგრამის ეფექტიანი განხორციელებისათვის
• კლუნბის წევრებისა და მონაწილე პირების უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა
• სკოლებში საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკის წარმატებული მაგალითების ურთიერთგაზიარება (სამოდელო გაკვეთილი, კვლევა, პროექტები...)
• საგანმანათლებლო სიახლეების გაცნობა
• განათლების ექსპერტთა რეკომენდაციების გაზიარება
• ერთობლივი სამეცნიერო პუბლიკაციების შექმნა-გამოქვეყნება
ვინ შეიძლება გახდეს კლუბის მონაწილე :
 სკოლის ადმინისტრაცია, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლები (გამოცდილების გამზიარებლები)
 პრაქტიკოსი და უფროსი მასწავლებლები, სტაჟიორები, სტუდენტები (გამოცდილების მიმღებები)
 ლექტორ-მასწავლებლები
 მაძიებელი მასწავლებლები
 დაინტერესებული პირები
კლუბის წევრები შეძლებენ:
• განათლების სფეროში წარმატებული მაგალითების გამოცდილების გაზიარებას;
• განიხილავენ მოსალოდნელ შედეგებს, რომლებსაც კლუბის საქმიანობა მოუტანს სასკოლო და საუნივერსიტეტო საზოგადოებას;
• შეიძენენ საკლასო და სასკოლო საჭიროების პროექტების დაგეგმვის, განხორციელებისა და ჩატარების გამოცდილებას;
• გამოიმუშავებენ მკვლევარი პედაგოგისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს;
• გაითვალისწინებენ გარე შეფასების ექსპერტების რეკომენდაციებს
• გააანალიზებენ შედეგებს, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს კლუბში მათ საქმიანობას;
• გაიცნობენ სხვადასხვა რეგიონის განათლების მკვლევარ სპეციალისტებს და კლუბის სხვა წევრებს და გაუზიარებენ ერთმანეთს შეხედულებებს;
• შეძლებენ საგანმანათლებლო ინიციატივებისა და აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელებას
შეხვედრები გაიმართება ნოემბრის თვიდან თვეში -1-2-ჯერ შერჩეული პრიორიტეტული თემის საკითხებზე
გთხოვთ, მიაწოდოთ ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფს და დაინტერესების შემთხვევაში მოგვაწოდოთ თქვენი სკოლის მსურველთა საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო: marekhi. ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.; მარეხ ნიკოლაძე: 571 21 18 10
კონსულტაცია: ნატო ქობულაძე, ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.; 577 13 18 10
შორენა ტყემალაძე, ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.; 577 952 953

2017 წლის 15 ივნისს შედგა - პედაგოგიკის დეპარტამენტთან არსებული კლუბის  „პედაგოგიური საუბრები“ - მწერალ მიგელ დე სერვანტესის შემოქმედებასთან  შეხვედრა. თემა - "მახვილგონიერი იდალგო და საუბრები კულტურაზე".