2017 წლის 24 ნოემბერს შედგა აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგიკის დეპარტამენტთან არსებული კლუბის: „პედაგოგიური საუბრები“ შეხვედრა. თემა – საუბარი ვეფხისტყაოსანზე. მოწვეული სტუმრები: ჯემალ ქარჩხაძის საზოგადოების ხელმძღვანელი, პუბლიცისტი - მედეა ჩოგოვაძე. ფილოლოგ-კრიტიკოსი მერაბ გვაზვა და ფილოლოგი რიტა წაქაძე.