ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
 ვლადიმერ ადეიშვილი დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
 მანანა დეისაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
 მამული ბუჭუხიშვილი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი

 

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.