ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
 მამული ბუჭუხიშვილი დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
 მანანა დეისაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ვლადიმერ ადეიშვილი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი