აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში 2018

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2015

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2017-2018

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.