ანგარიშები და თვითშეფასებები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში 2018

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში 2020

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2015

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2017-2018

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2018-2019

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2019-2020