ანგარიშები და თვითშეფასებები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში 2018

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში 2020

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2015

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2017-2018

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama