ანგარიშები და თვითშეფასებები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში 2018

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2015

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.