რექტორები

ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორები

 • ღენტორ რუხაძე 1933
 • დავით გვაზავა 1933-1935
 • ალექსანდრე პაპავა 1935-1936
 • დავით დოლიძე 1936- 1937
 • ნესტორ მექვაბიშვილი 1937
 • ლუკა ჭელიძე 1937-1962
 • ივანე გოშხეთელიანი 1962-1965
 • კონსტანტინე მეძველია 1965-1973
 • გივი ჩხაიძე 1974-1978
 • ოთარ ბაკურაძე 1978-1986
 • ნანული კაკაურიძე 1986-1990

ქუთაისის სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორები

 • ნოდარ ვალიშვილი1973–1989
 • არჩილ კოსტავა 1989–1993

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორები

 • არჩილ კოსტავა 1993–2001
 • ამირან ხვადაგიანი 2001-2006

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორები

 • ნანული კაკაურიძე 1990-1991
 • მაგალი თოდუა 1991-1995
 • ავთანდილ ნიკოლეიშვილი 1996-2004
 • გიორგი ონიანი 2005-2006

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორები

 • გიორგი ონიანი 2006-2010
 • გიორგი ღავთაძე 2011-2019
 • როლანდ კოპალიანი 2019 - დღემდე