საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტები სტუმრად აწსუ-ს ადმინისტრაციულ და ახალ საბიბლიოთეკო კორპუსებში

2018 წლის 14 დეკემბერს  აწსუ საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტები, ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ჩართულობით და ინიციატივით, შეხვდნენ   უნივერსიტეტის   სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელს, რომელმაც სტუდენტებს გააცნო ისეთი სერვისები,  როგორიცაა:  ომბუდსმენი,  ფსიქოლოგი,  კარიერული  განვითარება,  ტუტორები.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.