საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის საგანმანათლებლო შეხვედრები ფოთისა და რეგიონის საშუალო სკოლების მოსწავლეებთან

გაიმართა აწსუ საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ტრადიციული, საგანმანათლებლო შეხვედრები ფოთის საშუალო სკოლების მოსწავლეებთან.

საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტები სტუმრად აწსუ-ს ადმინისტრაციულ და ახალ საბიბლიოთეკო კორპუსებში

2018 წლის 14 დეკემბერს  აწსუ საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტები, ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ჩართულობით და ინიციატივით, შეხვდნენ   უნივერსიტეტის   სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელს, რომელმაც სტუდენტებს გააცნო ისეთი სერვისები,  როგორიცაა:  ომბუდსმენი,  ფსიქოლოგი,  კარიერული  განვითარება,  ტუტორები.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.