ინტერნაციონალიზაცია უნივერსიტეტისა და, შესაბამისად, ფოთის საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

17 მაისს  საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს  ბათუმის ნავიგაციის  სასწავლო უნივერსიტეტის ორგანიზებით ჩატარებულ  საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

2021 წლის 3-4 ივლისს ატარებს პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 2020 წლის 24 ივლისს გაიმართა მენეჯმენტის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვის ონლაინ სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდა საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტზე განხორციელებადი მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ლალი ხარბედია.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.