აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალი  პარტნიორ  - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტეტთან    ერთად  მრავალი  წელია ანხორციელებს  ერთობლივ  სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებს  შავი ზღვის ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლის ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებში   შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომი   წარდგენილი იქნა  პოსტერული მოხსენების სახით  საფრანგეთში, კანში მიმდინარე წლის 20-23 აგვისტოს  ჩატარებულ  მეექვსე საერთაშორისო კონფერენციაზე „ზღვის  ნაპირისა და შესართავების შესახებ“  (ICEC-2018).
კონფერენციაზე წარდგენილმა  ნაშრომმა დიდი  ინტერესი გამოიწვია    დარგის   სამეცნიერო წრეებში.  
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოდან კონფერენციაზე მივლინებული მეცნიერები  მსოფლიო სამეცნიერო წრეებში  ავტორიტეტული   კონფერენციის პირველი ქართველი მონაწილეები არიან.
კონფერენციაზე მეცნიერთა  მონაწილეობა დაფინანსებული იქნა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.