მიმდინარე წლის ნოემბერში საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის სატრანსპორტო და ბიზნეს პროცესების დეპარტამენტის აკადემიურმა პერსონალმა (ასოც.პროფ. ლალი ხარბედიამ, ასისტ.პროფ. ბ.დავითაიამ და ასისტ.პროფ. მზ.ბჟალავამ) მონაწილეობა მიიღო შპს "ევროპის აკადემიური ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ ტრენინგ-კონფერენციაში „ეფექტური გაყიდვები და მარკეტინგი“.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.