საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „მენეჯმენტის“ განხილვა

ფაკულტეტზე გაიმართა შემუშავებული ახალი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „მენეჯმენტის“ განხილვა სტუდენტებთან.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.