ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებთან

გაიმართა პროგრამის ხელმძღვანელისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებთან „მენეჯმენტის“ საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის მოსამზადებელ ეტაპზე.

fShare
0

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.