შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქცია

საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებმა დედამიწის დღესთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღეს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქციაში.

შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან

ინსტიტუციონალური ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის მოსამზადებელ ეტაპზე გაიმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებთან

გაიმართა პროგრამის ხელმძღვანელისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებთან „მენეჯმენტის“ საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის მოსამზადებელ ეტაპზე.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.