ფაკულტეტზე გაიმართა შემუშავებული ახალი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „მენეჯმენტის“ განხილვა სტუდენტებთან.