საბაკალავრო

 
საზღვაო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.