ფაკულტეტის საბჭო

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1  ამირანი ბრეგვაძე ასოცირებული პროფესორი  
2  ზურაბ არქანია ასოცირებული პროფესორი  
3  ბადრი დავითაია ასისტენტ პროფესორი  
4 ზურაბ დონდოლაძე სტუდენტი