წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი - სულხან კუპრაშვილი

სპიკერის თანაშემწე - მედეა ტაბატაძე

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები:

ბიბლიოთეკის დირექტორი

გიორგი ჭიჭინაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნონა ბობოხიძე
 2. ნუგეშა გაგნიძე
 3. რუსუდან გვილავა
 4. თამარ კობეშავიძე
 5. სულხან კუპრაშვილი
 6. რუსუდან საღინაძე
 7. მიქაძე ქრისტინე(სტუდენტი)
 8. ტაბატაძე მედეა(სტუდენტი)

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. გოდერძი თევდორაძე
 2. შოთა ლომინაშვილი
 3. ომარ მინდაძე
 4. ემზარი ჯულაყიძე
 5. არაბიძე კარლო(სტუდენტი)
 6. გაჩეჩილაძე როლანდი(სტუდენტი)
 7. რობაქიძე ნინო(სტუდენტი)
 8. ჩანქსელიანი მარიამ(სტუდენტი)

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნანა ბლიაძე
 2. თენგიზი ბოკელავაძე
 3. ნინო კახიძე
 4. ნატალია მანდარია
 5. გუმბერიძე ლაშა(სტუდენტი)

პედაგოგიური ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. თამარი ღვინიანიძე
 2. ბარამიძე ნათელა(სტუდენტი)

მედიცინის ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნადირაძე თეიმურაზი
 2. ნანა შავლაყაძე
 3. აბესაძე ლანა(სტუდენტი)

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. დავით ცაგარეიშვილი
 2. ჯუმბერი ჩოგოვაძე
 3. ყანჩაველი დიმიტრი(სტუდენტი)

აგრარული ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. მავრა თევზაძე-ხუსკივაძე
 2. ლია კოპალიანი
 3. კიბორძალიძე ქრისტინა(სტუდენტი)

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნინო დოლიძე
 2. ფუტკარაძე ანი(სტუდენტი)

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტიდან:

 1. მზისადარი ბჟალავა
 2. დონდოლაძე ზურაბი(სტუდენტი)

წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებები