№13 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის (ასოცირებული პროფესორის) დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შესაბამობის დადგენის (პერსონალის ატესტაციის ჩატარების) წესის დამტკიცების შე

-ის მიერ 499 ჩამოტვირთვები

№13 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის (ასოცირებული პროფესორის) დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შესაბამობის დადგენის (პერსონალის ატესტაციის ჩატარების) წესის დამტკიცების შე
ფაილის ზომა: 294.4 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 1452 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 499 ჯერ