ჩეხეთის სახელმწიფოს სტიპენდიის პროგრამამ 2018-2019 სასწავლო წლისთვის გამოყო სტიპენდიები სასწავლო და კვლევითი გაცვლითი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში.
ჩეხეთის სტიპენდიებზე განაცხადების მიღება იწარმოებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 25 აპრილის ჩათვლით.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.