ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტში, გერმანია

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, აკადემიურ /ადმინისტრაციულ პერსონალს.
სპეციალობები: ეკონომიკა, გერმანული ლიტერატურა და ლინგვისტიკა, კავკასიოლოგია და სლავისტიკა, გერმანული როგორც უცხო ენა, ბიოლოგია, არქეოლოგია და ანტიკური მეცნიერებები.
აუცილებელი მოთხოვნაა გერმანული ენის ცოდნა (B2 სტუდენტები, C1 აკადემიური პერსონალი).
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
სტუდენტები: 2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი - 5 თვე
აკადემიური პერსონალი (ლექციების წაკითხვა): 2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი - 9 დღე
ადმინისტრაციული პერსონალი: 2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი - 9 დღე
საჭირო დოკუმენტები:
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. სამოტივაციო წერილი
4. ნიშნების ფურცელი
5. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
6. პუბლიკაციების ჩამონათვალი (აკადემიური პერსონალისა და დოქტორანტებისათვის)
7. სტუდენტის ცნობა/ცნობა სამუშაო ადგილიდან
8. სასწავლო ხელშეკრულება (სტუდენტებისათვის), სამუშაო გეგმა (აკად./ადმინ. პერსონალისათვის)
9. თანხმობის წერილი იენის უნივერსიტეტის შესაბამისი დეპარტამენტიდან (აკად./ადმინ. პერსონალისათვის)
საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 14 მაისამდე აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურში
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.uni-jena.de/en/guest_studies.html
ან მიმართეთ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს (III კორპუსი, V სართული, ოთახი 3504)

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

bagcilar evden eve nakliyat evden eve nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat evden eve nakliyat firmaları evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat evden eve nakliyat avcılar evden eve nakliyat evden eve nakliyat