ვებინარი აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის

2020 წლის 10 აპრილს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა ვებინარი თემაზე: როგორ გავიაროთ ონლაინ გასაუბრება წარმატებით.

ვებინარმა დიდი დაინტერესება გამოიწვია აწსუ-ს სტუდენტებში და კურსდამთავრებულებში.