კარიერული ტრენინგი - საკვანძო კომპეტენციები დასაქმებისათვის

სამუშაოს ძიების დაწყებისას თქვენ უნდა იცოდეთ ძირითადი კომპეტენციები და როგორ იყენებენ მათ დამსაქმებლები კონკრეტული როლისთვის თქვენი შესაბამისობის დასადგენად. ძირითადი კომპეტენციები წარმოადგენს იმ უნარ-ჩვევების ნაკრებს, რომლებიც თანამშრომლებს სჭირდებათ თავიანთი სამუშაოს ეფექტურად შესასრულებლად. თქვენი განაცხადის ფარგლებში თქვენ უნდა წარმოაჩინოთ თუ როგორ აკმაყოფილებთ დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრულ თითოეულ ძირითად კომპეტენციას.

თუ გსურთ გაეცნოთ საკვანძო კომპეტენციებს დასაქმებისათვის გაიარეთ რეგისტრაცია ლინკზე 19 ივნისს 12:00 საათამდე და მიიღეთ ტრენინგზე დასწრების მოსაწვევი მეილზე.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcprZrrOoQCiJPr1zS42IbQgtUMVA4UjFPNVQzSkQ2TTVONlE1N0I3VEQ2Qy4u
ტრენინგი წარიმართება ინგლისურ ენაზე ონლიან ფორმატში MC Teams პლატფორით 19 ივნისს 19:00 საათზე.
ტრენინგი ხორციელდება სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ინიციატივით.