ვებინარი სხეულის ენა

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 2021 წლის 30 ოქტომბერს აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის ჩატარდა ვებინარი თემაზე სხეულის ენაზე და მის მნიშვნელობაზე, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია მსმენელებში. ვებინარი წარმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ელენე ფანჩულიძემ.