სადოქტორო 2016

სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა
ქიმიური ფარმაცია და ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

სადოქტორო 2017

სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა
ქიმიურ - ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.