საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ომარ
კიკვიძე დეკანი

 პროფესორი

 
ზაზა ჟორჟოლიანი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
პაატა გერაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი

 

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama