უნგრეთის ქალაქ დიორის იშტვან სეჩენის უნივერსიტეტის მიწვევით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ტრანსპორტის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტები ბაჩანა მარკელია და ირაკლი კოჩაძე 2019 წლის 19-22 მარტს საგრანტო პროექტის დაფინანსებით იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე “Transport Scieuces Győr 2019”.
კონფერენციის მონაწილეთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია დოქტორანტების მოხსენებამ „შავი ზღვის გოგირდწყალბადოვანი ფენიდან წყალბადის მიღების და სატრანსპორტო შიგაწვის ძრავებში საწვავად მისი შემდგომი გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესის კვლევის შესახებ“.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.