აწსუ საინჟინრო–ტექნიკურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

№01–04–42 საინჟინრო–ტექნიკურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავ–რის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.