საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები

2021 წლის 24-25 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

იხილეთ დანართი