31-ე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

I  სექცია მშენებლობისა და ტრანსპორტის; ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტები

17 ივნისი 11 სთ. სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლალი ზივზივაძე

 

 

სტუდენტის გვარი, სახელი

ჯგუფის ნომერი

თემის დასახელება

ხელმძღვანელი

1

ჭიქაბერიძე თენგიზი

6B111-18

გადაცემათა ცვლის ავტომა ტურ კოლოფებში გამოყენებუ ლი პლანეტარული კბილანა მექანიზმების კინემატიკური კვლევა

ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე ლომიძე

2

გოგია კორნელი

6B121-18

სატრანსპორტო კვანძში გენერირებული ნაკადების მოდალური და სივრცითი განაწილება

ასოცირებული პროფესორი

ჯუმბერ ჩოგოვაძე

3

კოხოძე გიორგი

4

ბერიძე მეგი

6B121-18

მიკროლოგისტიკური სისტემის განვითარების ანალიზი

ასოცირებული პროფესორი

იზოლდა დანგაძე

5

გვასალია რამაზი

6B212-19

ორგანული შუქდიოდები და მათი გამოყენება თანამედროვე ტექნოლოგიებში

ასისტ. პროფესორი ირმა ქათამაძე

6

ცენტერაძე დაიანა

7

გაბადაძე თორნიკე

6B213-17

პერსონალური მონაცემების ბიომეტრულ დაცვაში გამოყენებული ხელსაწყოები - ხელის გულის სკანერი

ასოცირებული პროფესორი ნინო ღინტიბიძე

8

ბრეგვაძე ნიკა

9

კაშია ალექსანდრე

6B213-17

პერსონალური მონაცემების ბიომეტრულ დაცვაში გამოყენებული ხელსაწყოები- უპილოტო საფრენი აპარატი

ასოცირებული პროფესორი ნინო ღინტიბიძე

10

მინდიაშვილი დავით

6B211-17

მზის ფოტოელექტრული სადგურის მუშაობაზე ნაწილობრივი დაჩრდილვის გავლენა და მისი კომპენსაცია

ასოცირებული პროფესორი ზაზა პაპიძე

11

ცალანი ცოტნე

12

ჭოხონელიძე შალვა

6B212-17

რადიაქტიული პრეპარატების პრაქტიკული გამოყენება მედიცინაში

ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ გვალია

13

ხვიჩია ნიკა

მაგისტრანტი

რეაქტიული სიმძლავრის დამატებითი წყაროები ელსისტემაში

ასოცირებული პროფესორი ლალი ზივზივაძე

 

 

 

I I სექცია: მშენებლობისა და ტრანსპორტის; გამოყენებითი მექანიკის დეპარტამენტები

17 ივნისი 13 სთ. სექციის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ხვიჩა ახვლედიანი

 

 

სტუდენტის გვარი, სახელი

ჯგუფის ნომერი

თემის დასახელება

ხელმძღვანელი

1

ფირცხალავა მათე

6B132-19

კოჭების გაანგარიშება რიცხვითი მეთოდით

პროფესორი ომარი კიკვიძე

2

ხუჯაძე გიორგი

6B132-19

ფერმების გაანგარიშება რიცხვითი მეთოდით

პროფესორი ომარი კიკვიძე

3

გვეტაძე ზურაბი

6B131-18

ხის ენერგოეფექტური კოტეჯები

ასოცირებული პროფესორი მერაბ ბარათაშვილი

4

თავაძე გიორგი

5

კურდღელია ლუკა

6B132-18

მწვანე მშენებლობის განვითარების პერსპექტივა

ასოცირებული პროფესორი მერაბ ბარათაშვილი

6

ხაჟომია ლუკა

7

კურდღელია ლუკა

6B132-18

უნივერსიტეტის მწვანე კორპუსი

საგრანტო პროექტი „მე უნივერსიტეტი“

8

გაბუნია ომარი

6B132-18

მსუბუქი თხელკედლიანი კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობა მშენებლობაში

პროფესორი პარმენ ყიფიანი

9

მოსიძე სერგი

10

ვარდანია ლადო

6B132-18

სამშენებლო რობოტები და მათი განვითარების პერსპექტივები

ასოცირებული პროფესორი ხვიჩა ახვლედიანი

11

ახობაძე თორნიკე

12

გუჩუა გიორგი

6B131-20

მეორე რიგის ზედაპირების ანალიზური გეომეტრია

ასოცირებული პროფესორი იზოლდა კვერნაძე

13

მუკბანიანი მირანგულა

6B132-19

სვანური კოშკების მშენებლობის თავისებურებები

ასოცირებული პროფესორი ეთერი ფოფხაძე

14

მიგინეიშვილი საბა

6B132-20

ვიქტორიანული და ნეოკლასიკური არქიტექტურა

ასოცირებული პროფესორი ეთერი ფოფხაძე

15

ჩხობაძე დავითი

6B131-20

16

აბრამიშვილი საბა

6B132-20

საქართველოს უძველესი ეკლესიების მშენებლობის არქიტექტურული თავისებურებები

ასოცირებული პროფესორი ეთერი ფოფხაძე

აბესაძე სანდრო

17

სიმსივე რევაზი

6B211-18

არქიკად-24 პროგრამის თავისებურებანი

ასოცირებული პროფესორი ზაზა ჟორჟოლიანი

18

ჟორჟოლიანი გოდერძი

6B131-18

  

 

I I I სექცია მექანიკა მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი

17 ივნისი 15 სთ. სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გია დადუნაშვილი

 

სტუდენტის გვარი, სახელი

ჯგუფის ნომერი

თემის დასახელება

ხელმძღვანელი

1

ნანა ფერაძე

6B161-18

ძვირფასი და სანახელაო ქვები, დღეს და წარსულში

ციური გეგუჩაძე, ასოც.პროფესორი

2

ზაქარია აბჟანდაძე

6B161-18

ძვირფასი და სანახელაო ქვების დამუშავების ძირითადი მეთოდები

ციური გეგუჩაძე, ასოც. პროფესორი

3

კუპატაძე ბორისი

6B161-18

ტექნოლოგიური ზომათა ჯაჭვების  გამოვლენა გრაფების საშუალებით.

ნუგზარ სახანბერიძე ასოც. პროფესორი

4

გოგოლაძე ვახტანგი

6B161-19

ჭრის ძალის ექსპერიმენტალური განსაზღვრის მეთოდი კონტურუ ლი იარაღებით დამუშავებისას.

ნუგზარ სახანბერიძე ასოც.პროფესორი

5

ნანა ფერაძე

6B161-18

სუბტროპიკული ხურმის ფოთ ლების,როგორც არასტანდარტი ზებული მცენარეული კომპონენ ტის, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოკვლევა და რეგლამენტაცია

თამარ ცქიფურიშვილი ასოცირებული პროფესორი

6

სანდრო სხულუხია

6B161-18

პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე და წარმატბის მიღწევის გზები

თამარ ცქიფურიშვილი ასოც. პროფესორი

7

ვაშაკიძე ალექსანდრე

6B161-19

ერთეულთა საერთაშორისო სის ტემის ძირითადი ერთეულები

გია დადუნაშვილი ასოც. პროფესორი

8

დათო უგრეხელიძე

6B161-18

საერთაშორისო სტანდარტები და მათი დანერგვა ქართულ კომპანიებში

თამარ ცქიფურიშვილი ასოც. პროფესორი

9

ღირდალაძე ჯემალი

6B161-18

საქართველოში საქმიანი ეზოების მოწყობის დროს გამომუშავებული ნარჩენების სახეები და მათი გადამუშავება

ვაჟა წიქვაძე ასოც. პროფესორი; მადონა ხუსკივაძე

10

ტყეშელაშვილი ანა

6B161-18

მერქნული ბურბუშელისა და ცემენტის ნარევის დაწნეხვით წარმოებული პროდუქციის ტექნოლოგია

გულადი ლიპარტელიანი ასოც. პროფესორი; მადონა ხუსკივაძე

11

კლარჯეიშვილი დემური

6B161-19

დაბალი ხარისხის მერქნიდან და მერქნული ნარჩენებიდან საწვავი ბრიკეტების დამზადება.

ვაჟა წიქვაძე ასოც. პროფესორი მადონა ხუსკივაძე

12

ბოჭორიშვილი ნიკა

6B161-19

მოკლე და გრძელი სკალის გამოყენება მსოფლიოში

გია დადუნაშვილი ასოც. პროფესორი