დოქტორანტ ელგუჯა მინაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2022 წლის 26 აპრილს, უნივერსიტეტის I კორპუსის 1114 აუდიტორიაში, 14:00 სთ.-ზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის "საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები"  დოქტორანტის ელგუჯა მინაძის სადისერტაციო ნაშრომის "ლითონკონსტრუქციების ღეროვანი ელემენტების გაანგარიშება თერმომექანიკური დატვირთვისას" საჯარო განხილვა.