დოქტორანტ გურგენ როსნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2022 წლის 27 აპრილს, უნივერსიტეტის I კორპუსის 1114 აუდიტორიაში, 14:00 სთ-ზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის "საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები"  დოქტორანტის გურგენ როსნაძის სადისერტაციო ნაშრომის "ორგანულ-მინერალურ მოდიფიკატორებზე მაღალი სიმტკიცის წვრილმარცვლოვანი ბეტონების ცოცვადობისა და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა" საჯარო განხილვა.