„პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“

mwvane msheneblobaაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტმა დაიწყო პროექტის „მწვანე მშენებლობას საქართველოში - ახალი პროფესიული კადრები“ განხორციელება.

საზაფხულო ბანაკი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი არასამთავრობო ორგანიზაცია "სტუდენტები ენერგოეფექტიანობისათვის" პარტნიორობით იწვევს13-16 წლის მოზარდებს პროფესიული ორიენტაციის საზაფხულო ბანაკში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 13-15 ივლისს.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.