2022 წლის 15 ივნისს ჩატარდა საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის „საკვები პროდუქტების ტექნოლოგიების“ დეპარტამენტის სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, რომელიც ეხებოდა სურსათის ტექნოლოგიისა და უვნებლობის აქტუალურ საკითხებს.

2022 წლის 13 ივნისს გაიმართა საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის „დიზაინისა და ტექნოლოგიის“ დეპარტამენტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენცია გახსნა საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა მაია გრძელიძემ. მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ნანა თხელიძე. კონფერენციაზე როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაინორ-პროგრამის სტუდენტების მიერ წარმოდგენილ იქნა საინტერესო მოხსენებები. თითოეული პრეზენტაციის შემდეგ წარიმართა დისკუსია და მომხსენებლებმა პასუხი გასცეს დასმულ შეკითხვებს.

წარმოდგიდენთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მორიგ პროექტს, რომელმაც გაიმარჯვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2021 წლის კონკურსში - „ძველი ქართული ნაქსოვი ორნამენტის სახეობების კვლევა და ტექსტილის ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამუშავება“.

2022 წლის 31 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა იმერეთში სამეწარმეო აღმოჩენის პროცესის (EDP) ინიცირებას. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ჭკვიანი სპეციალიზაციისა და მისი საკვანძო კომპონენტის - სამეწარმეო აღმოჩენის პროცესის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ხარისხობრივი ანალიზის საფუძველზე მიღებული ძირითადი მიგნებების წარმოდგენას, რომლებიც ეფუძნება არსებულ ეკონომიკურ და საინოვაციო მონაცემებსა და მათთან დაკავშირებულ შემდგომ გეგმებს. ღონისძიება განკუთვნილი იყო, როგორც ეროვნული პოლიტიკის შემმუშავებელი ინსტიტუციებისა და იმერეთის რეგიონული და ადგილობრივი ადმინისტრაციების წარმომადგენლებისთვის, ასევე სხვა უმთავრესი დაინტერესებული მხარეებისთვის, შესაბამისი ბიზნეს და აკადემიური სტრუქტურებისთვის, ადგილობრივი/სათემო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის (CBOs), რომლებიც მუშაობენ ადგილობრივი განვითარებისა და სოციალური გამოწვევების საკითხებზე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ, მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის, „საკვები პროდუქტების ტექნოლოგიის“ დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი დოდო თავდიდიშვილი სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგიის დარგში შეტანილი წვლილისათვის საპატიო სიგელით დააჯილდოვა. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ქალბატონ დოდოს ამ წარმატებას.