კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის (ლიეტუვა) პროფესორის გინტარას დენაფასის საჯარო ლექცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველი უნივერსიტეტია საქართველოში, რომელმაც გარემოსდაცვითი მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებში დანერგა სასწავლო კურსი „ნარჩენების მართვის საფუძვლები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ ამ კურსის განხორციელება უკვე 10 წელს ითვლის. ამ პერიოდში ჩატარებულია საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები, კონფერენციები, სემინარები და საჯარო ლექციები.

აწსუ-ს მიერ WSD პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კურსი „შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა“

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერილი პროფესიული უნარების განვითარების (WSD) პროგრამის ფარგლებში კურსი „შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა“ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია, რომელსაც აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი იმერეთის საჯარო სკოლებში ახორციელებს.

ტრენინგ-მოდულების შემუშავება პროექტის „რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-ახალი პროფესიული შესაძლებლობები“ ფარგლებში

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი "სპექტრი"-სა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ, პროექტის „რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-ახალი პროფესიული შესაძლებლობები“ ფარგლებში, შემუშავდა და პირველადი ტესტირების რეჟიმში ჩატარდა შემდეგი ტრენინგ-მოდულები:

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.