ფაკულტეტის საბჭო

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 მაია გრძელიძე პროფესორი (თავმჯდომარე)  
2 ვახტანგ კვანტიძე პროფესორი  
3 ციცინო თურქაძე პროფესორი  
4 მანანა ქარჩავა პროფესორი  
5 ინგა ბოჭოიძე პროფესორი  
6 ნანა თხელიძე ასოცირებული პროფესორი  
7 მერაბ დათუაშვილი ასოცირებული პროფესორი  
8 კახი იონანიძე სტუდენტი  
9 გიორგი ბიბიჩაძე სტუდენტი  
10 ვერიკო ჯელაძე სტუდენტი