პროგრამები 2018-2019 (2)

საბაკალავრო

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

სამაგისტრო

გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
კოსტუმის დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

სადოქტორო

გარემოს დაცვის ინჟინერია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.