საბაკალავრო

 
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
მერქნული მასალების ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

სამაგისტრო

 
გარემოს დაცვა და სინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

 

სადოქტორო

 
სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია  და მასალათმცოდნეობა
ქიმიური ფარმაცია და ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

minor

 
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი
მოდის დიზაინი
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ტექნოლოგიები

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.