საბაკალავრო

 
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

სამაგისტრო

 
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტიუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

 

სადოქტორო

 
სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია  და მასალათმცოდნეობა
ქიმიურ - ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

minor

 
მოდის დიზაინი
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კონსტრუირება და ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.