პროგრამები 2018

საბაკალავრო

გამოყენებითი დიზაინი
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

სამაგისტრო

გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
კოსტიუმის დიზაინი
სასურსათო ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგი

სადოქტორო

გარემოს დაცვის ინჟინერია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.